Hakkında ve Tüzük

D.Ü. Genç Girişimciler Kulübü, Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün ilk olarak 9 Ocak 2016 tarihindeki onayı ve 20 Mayıs 2017 tarihli 27609 Sayılı Olur yazısıyla yeniden yapılandırılarak kurulmuş resmi bir öğrenci topluluğudur.

Kulüp, Üniversite bünyesinde olduğundan Kamu Kuruluşu niteliğinde ve yapısı ile tabi olduğu kurallardan sebeple Sivil Toplum Kuruluşu karakterinde bir kuruluştur.

Kulübümüz tüzüğünü ve bağlı olduğu mevzuatları https://mevzuat.duggk.org.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

Kulübümüz faaliyetlerini aşağıdaki sosyal medya bağlantılarından hesaplarımıza erişerek inceleyebilirsiniz.